Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 100 

 Forslag til lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven og andre skattelove. 

 (Loft over ejendomsværdiskatten og ejendomsværdiskat ved flytning). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 8/2 02      Till.A 2781 

 Lovf som fremsat       Till.A 2746 

 1.beh 26/2 02        FF   2589 

 Betænkning 3/5 02      Till.B 843 

 Æf uden for betænkning    Till.B 902 

 2.beh 7/5 02         FF   6119 

 Tillægsbet 8/5 02      Till.B 958 

 3.beh 14/5 02        FF   6394 

 Lovf som vedt        Till.C 396 

 Lov nr 290 af 15. maj 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Peter Christensen (V), Jens Peter Vernersen (S), Mikkel 

 Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Morten Homann (SF), Anders Samuelsen 

 (RV) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Optaget 8/5 02 FF .... af Skatteudvalget (SAU). 

 Resumé: 

 Loven indfører et loft over beregningsgrundlaget for 

 ejendomsværdiskatten, således at dette som udgangspunkt 

 ikke kan overstige vurderingen for 2001 med tillæg af 5 

 pct. Endvidere medfører loven, at ejere af en fast ejendom, 

 der flytter fra en ejendom til en anden, ikke skal betale 

 dobbelt ejendomsværdiskat, og at ejendomsværdiskat ikke 

 skal betales af ubeboelige ejendome. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at forslaget 

 havde til formål at gennemføre regeringens skattestop på 

 ejendomsværdiskatteområdet. 

 Lovforslaget blev behandlet sammen med lovforslag nr. L 

 180. Der henvises til omtalen under L 180. 

 Under lovforslagets behandling stillede skatteministeren 

 bl.a. ændringsforslag om, at der kun skulle ske omberegning 

 af loftet over ejendomsværdiskatten ved om- eller 

 tilbygninger, der krævede byggetilladelse. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 61 stemmer (V, DF og KF) mod 46 (S, SF, RV, EL og 

 KRF).