Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 136 

 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, 

 arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven og andre love. (Konsekvensændringer 

 som følge af førtidspensionsreformen m.v.). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 27/2 02     Till.A 3272 

 Lovf som fremsat       Till.A 3252 

 1.beh 18/3 02        FF   3561 

 Betænkning 10/4 02      Till.B 478 

 2.beh 16/4 02        FF   5004 

 3.beh 18/4 02        FF   5183 

 Lovf som vedt        Till.C 287 

 Lov nr 271 af 8. maj 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Peter Christensen (V), Jacob Buksti (S), Mikkel Dencker 

 (DF), Charlotte Dyremose (KF), Morten Homann (SF), Anders Samuelsen (RV), 

 Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven gennemføres konsekvensændringer som følge af 

 førtidspensionsreformen m.v. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at formålet 

 med lovforslaget var at foretage de nødvendige justeringer 

 i skattelovgivningen som følge af førtidspensionsreformen 

 m.v., bl.a. ved at ændre pensionsbeskatningsloven, således 

 at det nye førtidspensionsbegreb blev anvendt i stedet for 

 begreberne højeste og mellemste førtidspension. 

 Der henvises vedrørende førtidspensionsreformen til L 

 135, L 136 og L 137 fra folketingsåret 2000-01, jf. omtalen 

 i Årbog & Registre 2000-01 side 148-150. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 114 stemmer.