Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 13 

 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 

 Danmark og Chile. 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 2/10 02     Till.A 182 

 Lovf som fremsat       Till.A 136 

 1.beh 9/10 02        FF   297 

 Betænkning 31/10 02     Till.B 1 

 2.beh 7/11 02        FF   814 

 3.beh 14/11 02        FF   1248 

 Lovf som vedt        Till.C 1 

 Lov nr 968 af 4. december 2002. 

 Beh sammen: L 13, L 14, L 15 og L 16. 

 Ordførere: (1.beh) Freddy Dam (V), Jacob Buksti (S), Mikkel Dencker (DF), 

 Nils-Ole Heggland (KF), Morten Homann (SF) og Mogens Nørgård Pedersen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven bemyndiger regeringen til at tiltræde en 

 dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Chile og 

 dermed gennemføre dens bestemmelser i Danmark, når 

 overenskomstens betingelser herfor er opfyldt. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at 

 overenskomsten i vidt omfang baserede sig på den af OECD 

 udarbejdede modeloverenskomst, men at den også indeholdt 

 elementer fra den i FN-regi udarbejdede model for 

 overenskomster mellem industrialiserede lande og 

 udviklingslande. Der eksisterede ikke i forvejen en 

 dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Chile. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 95 stemmer (V, S, KF, SF, RV, EL og KRF) mod 16 

 (DF).