Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 77 

 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven. 

 (Fradragsret for selvstændigt erhvervsdrivendes sundhedsbehandlinger). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 7/11 02     Till.A 1824 

 Lovf som fremsat       Till.A 1811 

 1.beh 19/11 02        FF   1559 

 Betænkning 27/11 02     Till.B 218 

 2.beh 3/12 02        FF   2242 

 Tillægsbet 4/12 02      Till.B 455 

 3.beh 10/12 02        FF   2837 

 Lovf som vedt        Till.C 127 

 Lov nr 1061 af 17. december 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), Sandy Brinck (S), Mikkel Dencker 

 (DF), Charlotte Dyremose (KF), Morten Homann (SF), Anders Samuelsen (RV), 

 Line Barfod (EL) og Bodil Kornbek (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Optaget 4/12 02 FF af Skatteudvalget (SAU). 

 Resumé: 

 Loven indfører fradragsret for selvstændigt 

 erhvervsdrivendes sundhedsbehandlinger. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget var et led i 

 udmøntningen af aftalen mellem regeringen og Dansk 

 Folkeparti om finansloven for 2003. Formålet med 

 lovforslaget var at sikre, at selvstændigt erhvervsdrivende 

 ikke blev dårligere stillet rent skattemæssigt end 

 lønmodtagere i forbindelse med sundhedsbehandlinger. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (V, DF og KF) mod 46 (S, SF, RV, EL og 

 KRF).