Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 30 

 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Forhøjet befordringsfradrag 

 til pendlere i udkantskommuner m.v.). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 9/10 03     Till.A 883 

 Lovf som fremsat       Till.A 869 

 1.beh 21/10 03        FF   465 

 Betænkning 19/11 03     Till.B 75 

 2.beh 25/11 03        FF   2126 

 3.beh 27/11 03        FF   2192 

 Lovf som vedt        Till.C 14 

 Lov nr 1161 af 19. december 2003. 

 Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Jens Peter Vernersen (S), 

 Mikkel Dencker (DF), Else Theill Sørensen (KF), Morten Homann (SF), Anders 

 Samuelsen (RV), Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Betina Hoffmann (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 62 stemmer (V, DF, KF og KD) mod 47 (S, SF, RV og 

 EL).