Sagsforløb 2003/1 BF 28
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 28 

 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af befordringsfradraget og 

 etablering af et fleksibelt trafiktilskud. 

 Af Morten Homann (SF), Margrete Auken (SF) og Aage Frandsen (SF). 

 Vedrørende Skatteministeriet. 

 Fremsat skr 30/10 03     Till.A 1490 

 Forsl som fremsat      Till.A 1486 

 1.beh 27/11 03        FF   2214 

 Ordførere: (1.beh) Peter Christensen (V), Jens Peter Vernersen (S), Colette 

 L. Brix (DF), Charlotte Dyremose (KF), Morten Homann (SF), Anders Samuelsen 

 (RV) og Pernille Rosenkrantz-Theil (EL). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU).