Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 60 

 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og andre skattelove. 

 (Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for 

 kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved 

 ophævelse 

 af visse pensionsordninger). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 5/11 03     Till.A 2071 

 Lovf som fremsat       Till.A 1960 

 1.beh 12/11 03        FF   1447 

 Betænkning 5/5 04      Till.B 1497 

 2.beh 19/5 04        FF   10560 

 3.beh 27/5 04        FF   10972 

 Lovf som vedt        Till.C 651 

 Lov nr 457 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Peter Christensen (V), Henrik Sass Larsen (S), Bent 

 Bøgsted (DF), Charlotte Dyremose (KF), Morten Homann (SF), Pernille Falcon 

 (EL) og Betina Hoffmann (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 66 stemmer (V, DF, KF og RV) mod 42 (S, SF, EL og 

 KD).