Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 111 

 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, 

 pensionsafkastbeskatningsloven og skattekontrolloven. (Opsparingsordning 

 for 

 professionelle sportsudøvere). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Titelændring 15/4 04 til: 

 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, 

 pensionsafkastbeskatningsloven og skattekontrolloven. (Opsparingsordning 

 for 

 sportsudøvere). 

 Fremsat skr 10/12 03     Till.A 3923 

 Lovf som fremsat       Till.A 3908 

 1.beh 30/1 04        FF   5081 

 Betænkning 24/3 04      Till.B 1148 

 2.beh 15/4 04        FF   8447 

 3.beh 20/4 04        FF   8770 

 Lovf som vedt        Till.C 446 

 Lov nr 317 af 5. maj 2004. 

 Ordførere: (1. beh) Peter Christensen (V), Jacob Buksti (S), Mikkel 

 Dencker (DF), Helge Adam Møller (KF), Morten Homann (SF), Pernille 

 Rosenkrantz-Theil (EL) og Jann Sjursen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 64 stemmer (V, DF, KF og Anders Møller (UFG)) mod 

 38 (S, EL og KD); 13 (SF og RV) stemte hverken for eller imod.