Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 126 

 Forslag til lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og af lov 

 om planlægning samt ophævelse af ejerlejlighedsavancebeskatningsloven og 

 frigørelsesafgiftsloven. (Forenklinger m.v.). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 14/1 04     Till.A 4728 

 Lovf som fremsat       Till.A 4624 

 1.beh 28/1 04        FF   4947 

 Betænkning 5/5 04      Till.B 1534 

 2.beh 19/5 04        FF   10561 

 Tillægsbet 26/5 04      Till.B 2013 

 3.beh 2/6 04         FF   11392 

 Lovf som vedt        Till.C 763 

 Lov nr 458 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Freddy Dam (V), Ole Stavad (S), Mikkel Dencker (DF), 

 Helge Adam Møller (KF), Morten Homann (SF), Anders Samuelsen (RV), Pernille 

 Rosenkrantz-Theil (EL) og Jann Sjursen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Skatteudvalget (SAU). 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (V, DF og KF) mod 47 (S, SF, RV, EL og 

 KD).