Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 176 

 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Forhøjelse af beløbsgrænsen 

 for skattefradraget i forbindelse med gavebeløb til almenvelgørende 

 organisationer m.v.). 

 Af Jann Sjursen (KD), Bodil Kornbek (KD), Mogens Nørgård Pedersen (KD) og 

 Tove Videbæk (KD). 

 Vedrørende Skatteministeriet. 

 Fremsat skr 27/2 04     Till.A 6334 

 Lovf som fremsat       Till.A 6332 

 1.beh 28/4 04        FF   9388 

 Betænkning 12/5 04      Till.B 1746 

 Æf uden for betænkning    Till.B 1951 

 2.beh 27/5 04        FF   10982 

 Tillægsbet 27/5 04      Till.B 2211 

 3.beh 2/6 04         FF   11400 

 Lovf som vedt        Till.C 777 

 Lov nr 459 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Peter Christensen (V), Henrik Sass Larsen (S), Mikkel 

 Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Morten Homann (SF) og Jann Sjursen 

 (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Skatteudvalget (SAU). 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 102 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KD) mod 1 

 (EL).