Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 197 

 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven. (Lejeindtægt m.v. af 

 lokaler om bord). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Titelændring 27/5 04 til: 

 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven, kildeskatteloven og 

 selskabsskatteloven. (Lejeindtægt m.v. af lokaler om bord, fast driftssted 

 om bord). 

 Fremsat skr 24/3 04     Till.A 6897 

 Lovf som fremsat       Till.A 6890 

 1.beh 28/4 04        FF   9385 

 Betænkning 19/5 04      Till.B 1750 

 2.beh 27/5 04        FF   10985 

 3.beh 2/6 04         FF   11400 

 Lovf som vedt        Till.C 778 

 Lov nr 460 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), Jacob Buksti (S), Mikkel Dencker (DF) 

 og Else Theill Sørensen (KF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 61 stemmer (V, DF, KF og RV); 40 (S, SF og KD) 

 stemte hverken for eller imod.