Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 210 

 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse 

 energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af 

 elektricitet, lov om energiafgift af visse mineralolieprodukter m.v., lov om 

 afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om statstilskud til dækning 

 af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort 

 energiforbrug. (Gennemførelse af Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 

 2003 og forenklinger af energiafgifterne). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 31/3 04     Till.A 7248 

 Lovf som fremsat       Till.A 7137 

 1.beh 16/4 04        FF   8624 

 Betænkning 5/5 04      Till.B 1591 

 Æf uden for betænkning        .... 

 2.beh 19/5 04        FF   10565 

 3.beh 27/5 04        FF   10973 

 Lovf som vedt        Till.C 718 

 Lov nr 462 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Sandy Brinck (S), Mikkel 

 Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Villy Søvndal (SF), Pernille 

 Rosenkrantz-Theil (EL) og Jann Sjursen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 99 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KD) mod 1 (EL); 9 

 (SF) stemte hverken for eller imod.