Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 238 

 Forslag til lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat. 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 28/4 04     Till.A 8437 

 Lovf som fremsat       Till.A 8412 

 1.beh 12/5 04        FF   10289 

 Betænkning 19/5 04      Till.B 1972 

 2.beh 1/6 04         FF   11332 

 3.beh 4/6 04         FF   11681 

 Lovf som vedt        Till.C 980 

 Lov nr 469 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1. beh) Peter Christensen (V), Erik Mortensen (S), Mikkel 

 Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Aage Frandsen (SF), Anders Samuelsen 

 (RV), Keld Albrechtsen (EL) og Jann Sjursen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 63 stemmer (V, DF, KF og KD); 44 (S, SF, RV og 

 EL) stemte hverken for eller imod.