Den fulde tekst
L 110
Forslag til skatteforvaltningsloven.
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 4622
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 4218
1.beh 16/3 05 FF 792
Betænkning 25/5 05 Tillæg B 584
2.beh 26/5 05 FF 3489
Lovf optrykt efter 2.beh 26/5 05
Ændringsforslag til 3. behandling 30/5 05 Tillæg B 758 af
3.beh 31/5 05 FF 3624
Lovf som vedt 31/5 05 Tillæg C 236
Lov nr 427 af 6. juni 2005
Beh sammen: L 110 og L 111
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Jens Peter Vernersen (S), Mikkel Dencker (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven handler om, hvordan skatteforvaltningen kommer til at se ud efter kommunalreformen.
Hele den tidligere forvaltning af skatter, afgifter, told og ejendomsvurdering m.v. bliver samlet i en statslig enhedsforvaltning. Denne enhedsforvaltning bliver dannet gennem en fusion mellem den kommunale og den statslige skatteforvaltning, og de forskellige told- og skattemyndigheder bliver samlet i en myndighed.
Forvaltningen bliver placeret lokalt rundt i landet i 30 skattecentre. Der vil desuden blive lavet 30 statslige skatteankenævn, et for hvert skattecenter. Der sker ikke samplacering af skatteankenævn og skattecentre. Enhedsforvaltningen skal bistås af et skatteråd, der også får kompetence på afgiftsområdet.
Baggrund:
Lovforslaget var en genfremsættelse af lovforslag nr. L 130 (1. samling).
Lovforslaget var en del af regeringens kommunalreform. Forslaget udmøntede sammen med lovforslag nr. L 111 (2. samling), L 112 (2. samling), L 113 (2. samling) og L 149 (2. samling) de dele af regeringens aftale fra juni 2004 med Dansk Folkeparti om en strukturreform og den efterfølgende aftalte udmøntningsplan fra september 2004, som vedrørte skatteområdet.
Under udvalgsbehandlingen indgik regeringen en aftale vedrørende personaleområdet med S, DF og RV. Aftalen vedrørte personaleområdet for hele kommunalreformen, men tog udgangspunkt i det såkaldte procedurelovforslag, lovforslag nr. L 67 (2. samling). Aftalen medførte en række ændringsforslag, som fremgik af betænkningen over nærværende lovforslag. Et tilsvarende ændringsforslag indgik i betænkningen over lovforslag nr. L 112 (2. samling).
Afstemning:
Lovforslaget er vedtaget med 61 stemmer (V, DF og KF) mod 47 (S, RV, SF og EL).