Den fulde tekst
L 113
Forslag til lov om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse. (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer - samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 4770
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 4670
1.beh 16/3 05 FF 808
Betænkning 25/5 05 Tillæg B 614
2.beh 26/5 05 FF 3494
Lovf optrykt efter 2.beh 26/5 05
Ændringsforslag til 3. behandling 30/5 05 Tillæg B 765 af
3.beh 31/5 05 FF 3632
Lovf som vedt 31/5 05 Tillæg C 290
Lov nr 430 af 6. juni 2005
Beh sammen: L 113 og L 112
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Jens Peter Vernersen (S), Mikkel Dencker (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder en række konsekvensændringer som følge af lovforslag nr. L 112 (2. samling).
Baggrund:
Lovforslaget var en del af regeringens kommunalreform. Forslaget udmøntede sammen med lovforslag nr. L 110 (2. samling), L 111 (2. samling), L 112 (2. samling) og L 149 (2. samling) de dele af regeringens aftale fra juni 2004 med Dansk Folkeparti om en strukturreform og den efterfølgende aftalte udmøntningsplan fra september 2004, som vedrørte skatteområdet.
Der henvises til omtalen under L 112.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 62 stemmer (V, DF og KF) mod 49 (S, RV, SF og EL).