Den fulde tekst
L 111
Forslag til lov om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven. (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 4622
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 4357
1.beh 16/3 05 FF 793
Betænkning 25/5 05 Tillæg B 584
2.beh 26/5 05 FF 3489
Lovf optrykt efter 2.beh 26/5 05
Ændringsforslag til 3. behandling 30/5 05 Tillæg B 760 af
3.beh 31/5 05 FF 3631
Lovf som vedt 31/5 05 Tillæg C 256
Lov nr 428 af 6. juni 2005
Beh sammen: L 111 og L 110
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Jens Peter Vernersen (S), Mikkel Dencker (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder en række konsekvensændringer som følge af lovforslag nr. L 110 (2. samling).
Baggrund:
Lovforslaget var en genfremsættelse af lovforslag nr. L 131 (1. samling).
Lovforslaget var en del af regeringens kommunalreform. Forslaget udmøntede sammen med lovforslag nr. L 110 (2. samling), L 112 (2. samling), L 113 (2. samling) og L 149 (2. samling) de dele af regeringens aftale fra juni 2004 med Dansk Folkeparti om en strukturreform og den efterfølgende aftalte udmøntningsplan fra september 2004, som vedrørte skatteområdet.
Der henvises til omtalen under L 110 (2. samling).
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 60 stemmer (V, DF og KF) mod 48 (S, RV, SF og EL).