Den fulde tekst
L 97
Forslag til lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer.
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 3850
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 3817
1.beh 1/4 05 FF 1346
Betænkning 20/4 05 Tillæg B 130
2.beh 26/4 05 FF 1987
Lovf optrykt efter 2.beh 26/4 05
3.beh 28/4 05 FF 2150
Lovf som vedt 28/4 05 Tillæg C 74
Lov nr 326 af 18. maj 2005
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Mogens Jensen (S), Mikkel Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Poul Erik Christensen (RV), Morten Homann (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven handler om de såkaldte narkotikaprækursorer, som er betegnelsen på kemiske stoffer, der har mange lovlige anvendelsesmidler, men som også kan anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika, herunder ecstacy. Med loven bliver det muligt for skatteministeren at fastsætte regler på området, der er nødvendige for, at Told og Skat kan administrere de EU-regler, der gælder på området.
Baggrund:
Lovforslaget blev fremsat for at implementere gældende EU-ret i dansk lov. Lovforslaget var en følge af, at Rådets direktiv nr. 92/109/EØF var blevet ophævet og erstattet af EF-forordning nr. 273/2004. Ligeledes var EF-forordning 2677/90 blevet ophævet og erstattet af EF-forordning 111/2005.
Afstemning:
Lovforslaget blev enstemmig vedtaget med 119 stemmer.