Den fulde tekst
L 149
Forslag til lov om ændring af forskellige love. (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 6/4 05 Tillæg A 6783
Lovf som fremsat 6/4 05 Tillæg A 6681
1.beh 20/4 05 FF 1844
Betænkning 25/5 05 Tillæg B 639
2.beh 26/5 05 FF 3495
Lovf optrykt efter 2.beh 26/5 05
Ændringsforslag til 3. behandling 30/5 05 Tillæg B 769 af
3.beh 31/5 05 FF 3633
Lovf som vedt 31/5 05 Tillæg C 334
Lov nr 431 af 6. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), René Skau Björnsson (S), Mikkel Dencker (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Morten Homann (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Loven var en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af den ny kommunalreform. Lovforslaget udmøntede sammen med lovforslag nr. 112 og 113 regeringens (Venstre og Det Konservative Folkeparti) aftale fra juni 2004 med Dansk Folkeparti om en strukturreform.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 62 stemmer (V, DF og KF) mod 47 (S, RV, SF og EL); 1 (SIU) stemte hverken for eller imod.