Den fulde tekst
L 79
Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove m.v. (Ændringer som følge af aktieavancebeskatningsloven).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 16/11 05 Tillæg A 2383
Lovf som fremsat 16/11 05 Tillæg A 2300
1.beh 25/11 05 FF 1527
Betænkning 7/12 05 Tillæg B 209
2.beh 13/12 05 FF 2099
Lovf optrykt efter 2.beh 13/12 05
Ændringsforslag til 3. behandling nr. 1-4 15/12-05 af skatteministeren 15/12 05 Tillæg B 415 af
3.beh 16/12 05 FF 2392
Lovf som vedt 16/12 05 Tillæg C 279
Lov nr 1414 af 21. december 2005
Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), René Skau Björnsson (S), Mikkel Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Poul Erik Christensen (RV), Morten Homann (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Hovedlinjerne i lovene L 78 og L 79 er, at der med virkning fra den 1. januar 2006 foretages en forenkling af beskatningen af aktier med udgangspunkt i følgende: 1) Ophævelse af 3-års reglen for personer, således at aktieavancer beskattes som aktieindkomst uanset ejertiden. 2) Ophævelse af 100.000-kroners-reglen; dermed bliver også aktieavancer af mindre aktiebeholdninger skattepligtige. 3) En overgangsregel, som sikrer, at aktier købt før ændringernes virkningstidspunkt vil kunne sælges skattefrit efter en ejertid på mindst 3 år, hvis de indgår i beholdninger, som på lovens virkningstidspunkt ligger under 100.000-kroners-grænsen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 73 stemmer (V, DF, KF og RV) mod 38 (S, SF og EL).