Den fulde tekst
L 76
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for kloakforsyningers udgifter til historiske tjenestemandspensioner).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 16/11 05 Tillæg A 2177
Lovf som fremsat 16/11 05 Tillæg A 2170
1.beh 1/12 05 FF 1735
Betænkning 9/1 06 Tillæg B 435
2.beh 26/1 06 FF 3267
3.beh 2/2 06 FF 3579
Lovf som vedt 2/2 06 Tillæg C 302
Lov nr 68 af 7. februar 2006
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), John Dyrby Paulsen (S), Mikkel Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Poul Erik Christensen (RV), Morten Homann (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at undgå, at skattereglerne lægger hindringer i vejen for kommuners ønske om at udskille deres kloakforsyning i selskabsform, når kommunen ikke har hensat beløb til dækning af kommende udgifter til tjenestemandspensioner.
Ordningen svarer til den, som elselskaberne fik i forbindelse med elreformen. Her fik elselskaberne skattefrihed for et beløb, svarende til hvad selskabet skulle betale til kommunen til dækning af de uafdækkede historiske tjenestemandsforpligtelser.
Loven træder i kraft med virkning for indkomståret 2005.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 103 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 10 (SF og EL).