Den fulde tekst
L 144
Forslag til lov om registrering af køretøjer. (Digital motorregistrering m.v.).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 25/1 06 Tillæg A 4350
Lovf som fremsat 25/1 06 Tillæg A 4298
1.beh 7/2 06 FF 3841
Betænkning 22/3 06 Tillæg B 815
Ændringsforslag uden for betænkning nr. 1 28/3-06 af skatteministeren 28/3 06 Tillæg B 844 af
2.beh 30/3 06 FF 5182
Lovf optrykt efter 2.beh 30/3 06
3.beh 6/4 06 FF 5475
Lovf som vedt 6/4 06 Tillæg C 447
Lov nr 309 af 19. april 2006
Ordførere: (1.beh) Leif Mikkelsen (V), Frode Sørensen (S), Mikkel Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Poul Erik Christensen (RV), Morten Homann (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Ifølge bemærkningerne til lovforslaget er formålet med loven at skabe et retligt grundlag for, at private kan registrere køretøjer i statens register over køretøjer og udlevere nummerplader. Virksomheder, der handler med køretøjer, og godkendte syns- eller omsynsvirksomheder skal kunne autoriseres til at registrere køretøjer og udlevere nummerplader. Endvidere skal private kunne omregistrere et køretøj over internettet.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 102 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 10 (SF og EL).