Den fulde tekst
L 206
Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, personskatteloven og kildeskatteloven. (Fradrag for bidrag til arbejdsløshedsforsikring og personfradrag til begrænset skattepligtige personer).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 29/3 06 Tillæg A 6641
Lovf som fremsat 29/3 06 Tillæg A 6629
1.beh 27/4 06 FF 6265
Betænkning 17/5 06 Tillæg B 1329
2.beh 23/5 06 FF 7496
Lovf optrykt efter 2.beh 23/5 06
Tillægsbet 31/5 06 Tillæg B 1804
3.beh 2/6 06 FF 8127
Lovf som vedt 2/6 06 Tillæg C 954
Lov nr 560 af 7. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Lene Jensen (S), Mikkel Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Poul Erik Christensen (RV), Morten Homann (SF), Frank Aaen (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Loven indeholder to af de initiativer, der blev foreslået i en rapport af 2. februar 2006, der blev lavet af den arbejdsgruppe, der blev nedsat for at forbedre den grænseoverskridende mobilitet mellem Danmark og Tyskland.
For det første udvides fradragsretten for bidrag til arbejdsløshedsforsikring til alle begrænset skattepligtige personer. Efter hidtil gældende regler blev der kun givet fradrag til fuldt skattepligtige personer, dvs. personer, der boede i Danmark, og til personer, der var omfattet af de såkaldte grænsegængerregler, dvs. personer, der havde mindst 75 pct. af deres samlede indkomst fra Danmark i form af løn m.v.
For det andet får personer, der kun er begrænset skattepligtige til Danmark en del af året, mulighed for at vælge at få et dansk personfradrag kombineret med en helårsomregning af deres delårsindkomst. Hvis de ikke vælger personfradraget og helårsomregningen, vil beskatningen ske efter gældende regler, dvs. på baggrund af den faktiske delårsindkomst.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 124 stemmer.