Den fulde tekst
L 205
Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Opkrævning via én skattekonto).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 29/3 06 Tillæg A 6627
Lovf som fremsat 29/3 06 Tillæg A 6547
1.beh 7/4 06 FF 5589
Betænkning 3/5 06 Tillæg B 1138
Ændringsforslag uden for betænkning nr. 1-5 15/5-06 af skatteministeren 15/5 06 Tillæg B 1272 af
2.beh 16/5 06 FF 7103
Lovf optrykt efter 2.beh 16/5 06
3.beh 23/5 06 FF 7491
Lovf som vedt 23/5 06 Tillæg C 625
Lov nr 513 af 7. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Lene Jensen (S), Mikkel Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Poul Erik Christensen (RV), Morten Homann (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven skal alle ind- og udbetalinger af skatter og afgifter fra og til virksomhederne fremover ske efter et saldolignende princip, der indebærer automatisk modregning. Gennemførelsen af skattekontoen forventes at lette administrationen af betalinger både for virksomhederne og for told- og skatteforvaltningen. Virksomhederne vil som led i skattekontoen fremover alene skulle foretage indbetaling til ét kontonummer. Som led i skattekontoen sker der en harmonisering af morarentesatserne på Skatteministeriets område.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer.