Den fulde tekst
L 29
Forslag til lov om ændring af toldloven. (Nye EU-medlemmers tiltrædelse af EU, kontrol med likvide midler m.v.).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 4/10 06 Tillæg A 1044
Lovf som fremsat 4/10 06 Tillæg A 1027
1.beh 3/11 06 FF 775
Betænkning 22/11 06 Tillæg B 32
2.beh 28/11 06 FF 1658
3.beh 14/12 06 FF 2451
Lovf som vedt 14/12 06 Tillæg C 34
Lov nr 1573 af 20. december 2006
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), John Dyrby Paulsen (S), Mikkel Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Poul Erik Christensen (RV), Morten Homann (SF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at ændre en række bestemmelser i toldloven, bl.a. for at tilpasse toldloven til en vedtaget EU-forordning om kontrol med likvide midler.
Loven består af følgende elementer:
- Kontrol med likvide midler.
- Kontrol med den afgiftsfri indførsel af cigaretter m.v. efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU.
- Ændring af straffebestemmelser.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 97 stemmer (V, S, KF, RV, SF og EL); 15 (DF) stemte hverken for eller imod.