Den fulde tekst
L 66
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. og forskellige andre love. (Digital tinglysning m.v.).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 8/11 06 Tillæg A 2398
Lovf som fremsat 8/11 06 Tillæg A 2349
1.beh 17/11 06 FF 1329
Betænkning 17/1 07 Tillæg B 441
2.beh 23/1 07 FF 3202
Lovf optrykt efter 2.beh 23/1 07
3.beh 25/1 07 FF 3361
Lovf som vedt 25/1 07 Tillæg C 378
Lov nr 106 af 7. februar 2007
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), John Dyrby Paulsen (S), Mikkel Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Poul Erik Christensen (RV), Morten Homann (SF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder primært ændringer, som er et led i indførelsen af digital tinglysning, skibs- og luftfartøjsregistrering:
1. Indførelse af angivelsesordning: Den gældende storkundeordning, jf. lovens § 17, ændres til en angivelsesordning i lighed med den, der gælder for punktafgifter. Hidtil modtog storkunderne en opkrævning på papir fra SKAT og skulle afstemme den med deres egne oplysninger. Fremover skal storkunderne angive digitalt, hvad de mener, at de skal betale, hvilket efterfølgende kontrolleres af SKAT.
2. Ændring af forfaldstidspunktet for tinglysnings- og registreringsafgiften: Forfaldstidspunktet ændres fra tidspunktet for anmeldelse til tinglysning til tidspunktet for tinglysning eller registrering.
Loven skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 110 stemmer.