Den fulde tekst
L 144
Forslag til lov om ændring af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og forskellige andre love. (Automatisk modregning m.v.).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 31/1 07 Tillæg A 4754
Lovf som fremsat 31/1 07 Tillæg A 4728
1.beh 22/2 07 FF 4175
Betænkning 21/3 07 Tillæg B 671
2.beh 10/4 07 FF 5361
Lovf optrykt efter 2.beh 10/4 07
3.beh 12/4 07 FF 5475
Lovf som vedt 12/4 07 Tillæg C 531
Lov nr 346 af 18. april 2007
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), John Dyrby Paulsen (S), Mikkel Dencker (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Johs. Poulsen (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven består af følgende hovedelementer:
Ændring af lovgivningen om Nemkonto med henblik på at skabe hjemmel til etablering af forbindelse mellem Nemkonto og Det Centrale Fordringsregister i ét fælles inddrivelsesssystem.
Objektiverede og harmoniserede kriterier for, i hvilken rækkefølge fordringer under opkrævning og inddrivelse dækkes ved modregning (dækningsrækkefølgen).
Harmonisering og forenkling af reglerne om kommunernes og regionernes ret til indtrædelse i udbetalinger fra staten og det offentliges indtrædelse i forhold til underholdsbidrag.
Herudover gives der adgang til modregning vedrørende skattekrav, der er omfattet af den subsidiære ægtefællehæftelse. Dette har ikke sammenhæng til den automatiske modregningsløsning.
Den automatiske modregning indebærer ikke administrative konsekvenser for erhvervslivet eller borgerne.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 113 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 2 (EL).