Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 110 

 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge 

 ved sygdom eller fødsel og lov om social pension. (Styrkelse af den 

 virksomhedsrettede revalidering m.v.). 

 Af socialministeren (Karen Jespersen). 

 Fremsat skr 2/12 98     Till.A 2879 

 Lovf som fremsat       Till.A 2858 

 1.beh 4/12 98        FF   1911 

 Betænkning 10/12 98     Till.B 236 

 Æf uden for betænkning    Till.B 298 

 2.beh 16/12 98        FF   2451 

 3.beh 18/12 98        FF   2650 

 Lovf som vedt        Till.C 279 

 Lov nr 1038 af 23. december 1998. 

 Ordførere: (1.beh) Frederik Nørgaard (S), Erik Larsen (V), Jens Heimburger 

 (KF), Villy Søvndal (SF), Inge Refshauge (DF), Yvonne Herløv Andersen (CD), 

 Anders Samuelsen (RV), Jette Gottlieb (EL), Tom Behnke (FP) og Tove Videbæk 

 (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indeholder regler om 

 - virksomhedsrevalidering, herunder om inddragelse af 

 private, afsættelse af midler til koordinationsudvalgene 

 til fremme af initiativer og præciseringer vedrørende 

 løntilskud, 

 - bortfald af udbetaling af sygedagpenge fra kommunen, 

 - hvilende førtidspension uden tidsbegrænsning. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget blev 

 fremsat som et led i regeringens bestræbelser på at styrke 

 den forebyggende indsats og fremme et rummeligt 

 arbejdsmarked ved bl.a. at styrke den virksomhedsrettede 

 indsats. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 114 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, FP og KRF) 

 mod 3 (EL).