Sagsforløb 1998/1 BF 85
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 85 

 Forslag til folketingsbeslutning om lægeligt ordineret heroin til særligt 

 hårdt belastede narkomaner. 

 Af Villy Søvndal (SF), Anne Baastrup (SF), Pernille Frahm (SF), Jørn 

 Jespersen (SF) og Jes Lunde (SF). 

 Vedrørende Sundhedsministeriet. 

 Fremsat skr 27/1 99     Till.A 3893 

 Forsl som fremsat      Till.A 3891 

 1.beh 26/2 99        FF   4113 

 Ordførere: (1.beh) Dorte Bennedsen (S), Jørgen Winther (V), Gitte Seeberg 

 (KF), Villy Søvndal (SF), Birthe Skaarup (DF), Yvonne Herløv Andersen (CD), 

 Morten Helveg Petersen (RV), Jette Gottlieb (EL), Tom Behnke (FP) og Tove 

 Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget (SUU). 

 Resumé: 

 Beslutningsforslaget opfordrede regeringen til at tage 

 initiativ til at igangsætte et behandlingsforsøg, hvori 

 lægeligt ordineret heroin indgik som et behandlingselement. 

 Behandlingsforsøget skulle rettes mod de særlig hårdt 

 belastede narkomaner. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at det tilstræbtes at give 

 de særlig udsatte grupper en behandlingsform, hvor heroin 

 dels gives som et incitament til videre behandling, dels 

 som et omsorgstilbud.