Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 177 

 Forslag til lov om ændring af lov om delpension. (Fradragsregler m.v.). 

 Af socialministeren (Karen Jespersen). 

 Fremsat skr 5/2 99      Till.A 4266 

 Lovf som fremsat       Till.A 4247 

 1.beh 12/2 99        FF   3873 

 Betænkning 20/4 99      Till.B 626 

 2.beh 22/4 99        FF   5779 

 3.beh 27/4 99        FF   5972 

 Lovf som vedt        Till.C 517 

 Lov nr 289 af 12. maj 1999. 

 Beh sammen: L 174, L 175; L 176; L 177 og L 178. 

 Ordførere: (1.beh) Bjarne Laustsen (S)/Jørn Pedersen (S), Jens Vibjerg 

 (V)/Erik Larsen (V)/Kristian Jensen (V), Knud Erik Kirkegaard (KF), Aage 

 Frandsen (SF)/Villy Søvndal (SF), Mogens Andreasen (DF)/Klaus Kjær (DF), 

 Susanne Clemensen (CD), Anders Samuelsen (RV), Jette Gottlieb (EL), Tom 

 Behnke (FP) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven ændrer reglerne for delpension, så de svarer til 

 principperne for efterløn, som fremgår af det samtidig 

 fremsatte lovforslag nr. L 174 om efterløn. 

 Baggrund: 

 Der henvises til omtalen under L 174 og L 175. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 82 stemmer (S, V, KF, CD, RV og KRF) mod 23 (SF, 

 DF, EL og FP).