Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 54 

 Forslag til lov om social pension, lov om aktiv socialpolitik og 

 forskellige andre love. (Ændring af regler om personlige tillæg, 

 helbredstillæg og forhøjelse af satser). 

 Af socialministeren (Henrik Dam Kristensen). 

 Fremsat skr 11/10 2000    Till.A 1511 

 Lovf som fremsat       Till.A 1484 

 1.beh 31/10 2000       FF   734 

 Betænkning 30/11 2000    Till.B 184 

 2.beh 5/12 2000       FF   2139 

 3.beh 7/12 2000       FF   2263 

 Lovf som vedt        Till.C 196 

 Lov nr 1087 af 13. december 2000. 

 Beh sammen: L 54 og L 55. 

 Ordførere: (1.beh) Grete Schødts (S), Erik Larsen (V), Pia Christmas-Møller 

 (KF), Villy Søvndal (SF), Aase D. Madsen (DF), Yvonne Herløv Andersen (CD), 

 Helge Bo Jensen (EL), Tove Videbæk (KRF) og Thorkild B. Fransgaard (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indfører et helbredstillæg og en række ændringer 

 vedrørende beregningen af varmetillæg for pensionister. 

 Desuden forhøjer loven satserne for pensionstillæg, 

 kontanthjælp, introduktionsydelse og SU-stipendium. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget blev fremsat som led i aftalen mellem 

 regeringen, SF og Enhedslisten om finansloven for 2001. 

 Hensigten med lovforslaget var at gennemføre en række 

 forbedringer for de økonomisk dårligst stillede 

 pensionister. 

 Forhøjelsen af satserne blev indført som kompensation for 

 den fastfrysning af personfradraget, som blev vedtaget med 

 L 52, jf. omtalen ovenfor. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 70 stemmer (S, SF, DF, CD, RV, EL, KRF og Mogens 

 Andreasen (UP)) mod 2 (FRI); 36 (V, KF og Frank Dahlgaard (UP)) stemte 

 hverken for eller imod.