Sagsforløb 2000/1 BF 41
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 41 

 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en ny model for 

 offentligt tilskud til adoption af udenlandske børn. 

 Af Villy Søvndal (SF), Anne Baastrup (SF) og Jes Lunde (SF). 

 Vedrørende Socialministeriet. 

 Fremsat skr 9/11 2000    Till.A 2088 

 Forsl som fremsat      Till.A 2087 

 1.beh 1/12 2000       FF   2042 

 Ordførere: (1.beh) Grete Schødts (S), Eva Kjer Hansen (V), Pia 

 Christmas-Møller (KF), Villy Søvndal (SF), Egil Møller (DF), Anders 

 Samuelsen 

 (RV), Jette Gottlieb (EL), Tove Videbæk (KRF) og Tom Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Resumé: 

 Beslutningsforslaget pålagde regeringen at yde tilskud i 

 forbindelse med adoption af udenlandske børn via den 

 adoptionsformidlende myndighed. 

 Baggrund: 

 Hensigten med beslutningsforslaget var at øge 

 mulighederne for adoption af udenlandske børn ved at 

 begrænse de store udgifter, der er forbundet med disse 

 adoptioner.