Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 114 

 Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling 

 af børnebidrag. (Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre). 

 Af socialministeren (Henrik Dam Kristensen). 

 Fremsat skr 15/11 2000    Till.A 2596 

 Lovf som fremsat       Till.A 2589 

 1.beh 24/11 2000       FF   1739 

 Betænkning 7/12 2000     Till.B 528 

 2.beh 12/12 2000       FF   2485 

 3.beh 15/12 2000       FF   2815 

 Lovf som vedt        Till.C 384 

 Lov nr 1311 af 20. december 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Peder Sass (S), Erik Jacobsen (V), Pia Christmas-Møller 

 (KF), Ole Sohn (SF), Aase D. Madsen (DF), Yvonne Herløv Andersen (CD), 

 Anders 

 Samuelsen (RV), Jette Gottlieb (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indfører et særligt børnetilskud på 5.000 kr. årligt 

 til uddannelsessøgende med børn. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var et led i aftalen mellem regeringen, SF 

 og Enhedslisten om finansloven for 2001. Hensigten med 

 lovforslaget var at give uddannelsessøgende med børn bedre 

 muligheder for at gennemføre en uddannelse. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 57 stemmer (S, SF, RV, EL og KRF) mod 9 (DF, FRI 

 og Mogens Andreasen (UP)); 42 (V, KF, CD og Frank Dahlgaard (UP)) stemte 

 hverken for eller imod.