Sagsforløb 2000/1 BF 63
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 63 

 Forslag til folketingsbeslutning om særligt børnetilskud til børn, der er 

 adopteret af en enlig. 

 Af Villy Søvndal (SF), Margrete Auken (SF), Anne Baastrup (SF) og Jes Lunde 

 (SF). 

 Vedrørende Socialministeriet. 

 Fremsat skr 1/12 2000    Till.A 2875 

 Forsl som fremsat      Till.A 2874 

 1.beh 10/1 01        FF   3021 

 Ordførere: (1.beh) René Skau Björnsson (S), Pia Christmas-Møller (KF), 

 Villy Søvndal (SF), Aase D. Madsen (DF), Yvonne Herløv Andersen (CD), Inger 

 Marie Bruun-Vierø (RV), Jette Gottlieb (EL) og Tom Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Resumé: 

 Beslutningsforslaget opfordrede regeringen til at fremsætte 

 lovforslag, hvorefter børn, der er adopteret af en enlig, 

 kunne modtage særligt børnetilskud. 

 Baggrund: 

 Beslutningsforslaget havde til hensigt at ligestille 

 børn, der er adopteret af en enlig, med børn, der af andre 

 grunde også kun har én forælder.