Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 137 

 Forslag til lov om ændring af lov om social pension og andre love. 

 (Førtidspensionsreform). 

 Af socialministeren (Henrik Dam Kristensen). 

 Fremsat skr 15/12 2000    Till.A 3192 

 Lovf som fremsat       Till.A 3122 

 1.beh 25/1 01        FF   3736 

 Betænkning 22/03 01     Till.B 796 

 2.beh 27/3 01        FF   5695 

 3.beh 3/4 01         FF   6073 

 Lovf som vedt        Till.C 470 

 Lov nr 285 af 25. april 2001. 

 Beh sammen: L 135, L 136 og L 137. 

 Ordførere: (1.beh) Jørn Pedersen (S), Erik Larsen (V), Pia Christmas-Møller 

 (KF), Villy Søvndal (SF), Aase D. Madsen (DF), Yvonne Herløv Andersen (CD), 

 Anders Samuelsen (RV), Jette Gottlieb (EL), Børge Klit Johansen (KRF) og Tom 

 Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indfører en ensartet metode for sagsbehandling i 

 sager om førtidspension, hvor der skal tages udgangspunkt i 

 et arbejdsevnekriterium i stedet for det tidligere gældende 

 erhvervsevnetabskriterium. Der indføres én ydelse på 

 dagpengeniveau og en opsparingsordning for nuværende og 

 kommende førtidspensionister. 

 Baggrund: 

 Formålet med lovforslaget var at styrke aktivindsatsen 

 frem for den passive forsørgelse og at styrke 

 retssikkerheden i behandlingen af sager om førtidspension. 

 Hensigten var desuden at sikre personer, der ikke kunne 

 blive selvforsørgende, en mere rimelig forsørgelsesydelse. 

 Lovforslaget var hovedelementet i aftalen mellem 

 regeringen, V, KF, SF, CD og KRF om en reform af 

 førtidspensionen og det rummelige arbejdsmarked. Andre dele 

 af aftalen blev gennemført ved L 135 og L 136, jf. omtalen 

 ovenfor. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 89 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV, KRF, Mogens 

 Andreasen (UP) og Kim Behnke (UP)) mod 10 (DF og EL).