Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 135 

 Forslag til lov om fleksydelse. 

 Af socialministeren (Henrik Dam Kristensen). 

 Fremsat skr 15/12 2000    Till.A 3081 

 Lovf som fremsat       Till.A 3064 

 1.beh 25/1 01        FF   3736 

 Betænkning 22/03 01     Till.B 783 

 2.beh 27/3 01        FF   5694 

 3.beh 3/4 01         FF   6072 

 Lovf som vedt        Till.C 457 

 Lov nr 283 af 25. april 2001. 

 Beh sammen: L 135, L 136 og L 137. 

 Ordførere: (1.beh) Jørn Pedersen (S), Erik Larsen (V), Pia Christmas-Møller 

 (KF), Villy Søvndal (SF), Aase D. Madsen (DF), Yvonne Herløv Andersen (CD), 

 Anders Samuelsen (RV), Jette Gottlieb (EL), Børge Klit Johansen (KRF) og Tom 

 Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indfører en ny tilbagetrækningsydelse (fleksydelse) 

 for personer over 60 år, der er i fleksjob. Samtidig 

 ophæves reglerne om seniorydelse. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var en del af aftalen mellem regeringen, V, 

 KF, SF, CD og KRF om en reform af førtidspensionen og det 

 rummelige arbejdsmarked. Reformen blev desuden udmøntet ved 

 L 136 og L 137, jf. omtalen nedenfor. 

 Hensigten med lovforslaget var at gøre det muligt for 

 personer over 60 år, der ikke står fuldt til rådighed for 

 arbejdsmarkedet, at trække sig tilbage. Ordningen skulle 

 desuden gøre det mere attraktivt at være i fleksjob, da det 

 fremover ville blive nemmere at optjene ret til 

 fleksydelse. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 102 stemmer.