Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 149 

 Forslag til lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder. 

 Af socialministeren (Henrik Dam Kristensen). 

 Fremsat skr 31/1 01     Till.A 3662 

 Lovf som fremsat       Till.A 3654 

 1.beh 21/2 01        FF   4407 

 Betænkning 29/03 01     Till.B 828 

 Æf uden for betænkning    Till.B 837 

 2.beh 3/4 01         FF   6080 

 3.beh 17/4 01        FF   6405 

 Lovf som vedt        Till.C 492 

 Lov nr 286 af 25. april 2001. 

 Ordførere: (1.Beh) Peder Sass (S), Erik Larsen (V), Pia Christmas-Møller 

 (KF), Anne Baastrup (SF), Aase D. Madsen (DF), Yvonne Herløv Andersen (CD), 

 Anders Samuelsen (RV) og Jette Gottlieb (EL). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven giver statslige og kommunale myndigheder adgang til 

 at forlange, at en virksomhed påtager sig en social 

 forpligtelse som betingelse for at modtage økonomisk 

 tilskud. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var et led i aftalen mellem regeringen, V, 

 KF, SF, CD og KRF om finansloven for 2000. Lovforslaget 

 skulle udvide rummeligheden på arbejdsmarkedet, give flere 

 fleksjob og dermed understøtte gennemførelsen af 

 førtidspensionsreformen som omtalt under L 135, L 136 og L 

 137, jf. side XX. 

 På baggrund af drøftelser i udvalget redegjorde 

 ministeren i betænkningen mere uddybende for indholdet og 

 anvendelsesområdet for de sociale klausuler. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 98 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV, EL, KRF og 

 Mogens Andreasen (UP)) mod 7 (DF og Kim Behnke (UP)).