Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af visse cirkulærer om specialuddannelse for sygeplejersker

(7-trins karakterskalaen)

 

I cirkulære nr. 121 af 4. juli 1996, cirkulære nr. 92 af 26. juni 1997, cirkulære nr. 93 af 26. juni 1997 og cirkulære nr. 113 af 10. juli 2000 foretages følgende ændringer:

§ 1

1. I cirkulære nr. 121 af 4. juli 1996 om specialuddannelsen af sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje formuleres § 11, sidste punktum således:

”Opgaven bedømmes efter 7-trins karakterskalaen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse”.

2. I cirkulære nr. 92 af 26. juni 1997 om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje formuleres § 9, sidste punktum således:

”Bedømmelse sker efter 7-trins karakterskalaen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse”.

3. I cirkulære nr. 93 af 26. juni 1997 om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje formuleres § 9, sidste punktum således:

”Bedømmelse sker efter 7-trins karakterskalaen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse”.

4. I cirkulære nr. 113 af 10. juli 2000 om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker) formuleres § 12, stk. 2, sidste punktum således:

”Bedømmelse sker efter 7-trins karakterskalaen, jf. undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse”.

§ 2

Indførelse af den ny karakterskala sker med virkning fra 1. august 2007 i overensstemmelse med reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 448 af 18. maj 2006 om karakterskala og anden bedømmelse.

Sundhedsstyrelsen, den 9. august 2006

Søren Thorning

/Randi Gjerding

Redaktionel note
  • www.sst.dk