Sagsforløb 2001/1 BF 28
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 28 

 Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af indsatsen for de svageste 

 i samfundet. 

 Af Villy Søvndal (SF), Anne Baastrup (SF) og Aage Frandsen (SF). 

 Vedrørende Socialministeriet. 

 Fremsat skr 4/10 01     Till.A 853 

 Forsl som fremsat      Till.A 850 

 1.beh 26/10 01        FF   757 

 Ordførere: (1.beh) Anne-Marie Meldgaard (S), Tove Fergo (V), Knud Erik 

 Kirkegaard (KF), Villy Søvndal (SF), Aase D. Madsen (DF), Yvonne Herløv 

 Andersen (CD), Søren Kolstrup (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Resumé: 

 Beslutningsforslaget opfordrede regeringen til at forbedre 

 forholdene for de udstødte og marginaliserede grupper i 

 Danmark ved at nedsætte et socialt råd til bekæmpelse af 

 udstødelse. Dette råd skulle organisere en styrket indsats 

 på følgende områder: 

 - Oprettelse af boliger til de svageste, 

 - etablering af flere varmestuer med sygepleje, 

 - tilvejebringelse af flere behandlingstilbud til 

 stofmisbrugere og 

 - etablering af en uafhængig forsknings- og 

 dokumentationsenhed. 

 Baggrund: 

 Forslagsstillerne ønskede at gøre nye forsøg i indsatsen 

 for at sikre bedre forhold for udstødte og marginaliserede 

 grupper, da det var deres opfattelse, at den nuværende 

 kommunale indsats langtfra var tilstrækkelig.