Sagsforløb 2001/2 BF 33
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 33 

 Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af den statslige refusion af 

 kommunale udgifter til førtidspension. 

 Af Villy Søvndal (SF), Anne Baastrup (SF) og Aage Frandsen (SF). 

 Vedrørende Socialministeriet. 

 Fremsat skr 14/12 01     Till.A 1014 

 Forsl som fremsat      Till.A 1013 

 1.beh 8/2 02         FF   2023 

 Ordførere: (1.beh) Flemming Oppfeldt (V), Anne-Marie Meldgaard (S), Anita 

 Knakkergaard (DF), Charlotte Dyremose (KF), Villy Søvndal (SF), Margrethe 

 Vestager (RV) og Line Barfod (EL). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Resumé: 

 Baggrund: 

 Beslutningsforslaget var en uændret genfremsættelse af 

 beslutningsforslag nr. B 27 fra folketingsåret 2001-02 (1. 

 samling); der henvises til omtalen i afsnit 13.B. under 1. 

 samling.