Sagsforløb 2001/2 BF 30
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 30 

 Forslag til folketingsbeslutning om støtte til voldsofre. 

 Af Anne Baastrup (SF), Margrete Auken (SF) og Aage Frandsen (SF). 

 Vedrørende Socialministeriet. 

 Fremsat skr 14/12 01     Till.A 1006 

 Forsl som fremsat      Till.A 1004 

 1.beh 22/1 02        FF   944 

 Ordførere: (1.beh) Eva Kjer Hansen (V), Karen J. Klint (S), Pia Kristensen 

 (DF), Anders Stenild (KF), Anne Baastrup (SF), Margrethe Vestager (RV), 

 Pernille Falcon (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Resumé: 

 Baggrund: 

 Beslutningsforslaget var en uændret genfremsættelse af 

 beslutningsforslag nr. B 44 fra folketingsåret 2001-02 (1. 

 samling); der henvises til omtalen i afsnit 13.B. under 1. 

 samling.