Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og
amtskommuner

 

I medfør af § 17, stk. 3, i lov om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 873 af 27. oktober 2003, fastsættes:

§ 1. Landets inddeling i kommuner og amtskommuner ændres som angivet i bilaget til bekendtgørelsen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 26. april 2004

Lars Løkke Rasmussen

/Christian SchønauBilag

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner

Ændringer pr. 1. januar 2004

Københavns Amtskommune

1. Fra Ballerup Kommune til Ledøje-Smørum Kommune overføres 11 m2 fra matr.nr. 11 ec, Måløv By, Måløv.

2. Fra Gentofte Kommune til Gladsaxe Kommune overføres 373 m2 fra matr.nr. 10 e, Vangede.

3. Fra Gladsaxe Kommune til Gentofte Kommune overføres 373 m2 fra matr.nr. 16 l, Buddinge.

4. Fra Høje-Taastrup Kommune til Ishøj Kommune overføres 4.194 m2 fra Kragehave By, Høje-Taastrup og 1.313 m2 fra Baldersbrønde By, Hedehusene, som følge af regulering af Tværvej.

5. Fra Ishøj Kommune til Høje-Taastrup Kommune overføres 1.033 m2 fra Torslundemagle By, Torslunde, som følge af regulering af Tværvej.

Fyns Amtskommune

6. Fra Assens Kommune til Glamsbjerg Kommune overføres 2.255 m2 fra matr.nr. 27 c, Sønderby By, Sønderby.

7. Fra Egebjerg Kommune til Ryslinge Kommune overføres 418 m2 fra matr.nr. 26 v, Stenstrup By, Stenstrup.

8. Fra Ryslinge Kommune til Egebjerg Kommune overføres 265 m2 fra matr.nr. 11 c, Egeskov By, Kværndrup.

Sønderjyllands Amtskommune

9. Fra Vojens Kommune til Rødding Kommune overføres 11.594 m2 fra Stursbøl, Oksenvad, som følge af regulering af Jels Å.

Ringkøbing Amtskommune

10. Fra Herning Kommune til Videbæk Kommune overføres 1.715 m2 fra Havnstrup By, Havnstrup.

11. Fra Lemvig Kommune til Ulfborg-Vemb Kommune overføres 93 m2 fra Møborg Ejerlav, Møborg, som følge af regulering af Damhus Å.

12. Fra Ulfborg-Vemb Kommune til Lemvig Kommune overføres 7.266 m2 fra Vemb By, Vemb, som følge af regulering af Damhus Å.

13. Fra Videbæk Kommune til Herning Kommune overføres 2.190 m2 fra St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod.

Viborg Amtskommune

14. Fra Tjele Kommune til Viborg Kommune overføres 310 m2 fra matr.nr. 3 h, Kistrup, Løvel.