Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 18 

 Forslag til folketingsbeslutning om afvikling af grundtakstmodellen på det 

 sociale område. 

 Af Villy Søvndal (SF), Anne Baastrup (SF) og Aage Frandsen (SF). 

 Vedrørende Socialministeriet. 

 Fremsat skr 22/10 03     Till.A 1402 

 Forsl som fremsat      Till.A 1400 

 1.beh 7/11 03        FF   1227 

 Betænkning 22/4 04      Till.B 1353 

 2.(sidste) beh 27/4 04    FF   9276 

 Ordførere: (1.beh) Flemming Oppfeldt (V), Sandy Brinck (S), Pia Kristensen 

 (DF), Charlotte Dyremose (KF), Villy Søvndal (SF), Margrethe Vestager (RV), 

 Line Barfod (EL) og Tove Videbæk (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Afstemning: 

 Beslutningsforslaget forkastet, idet 11 (SF, EL og KD) stemte for, 93 (V, 

 S, DF, KF og RV) imod.