Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 124 

 Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Pædagogiske 

 læreplaner i dagtilbud til børn). 

 Af socialministeren (Henriette Kjær). 

 Fremsat skr 17/12 03     Till.A 4473 

 Lovf som fremsat       Till.A 4465 

 1.beh 15/1 04        FF   4186 

 Betænkning 11/3 04      Till.B 1049 

 2.beh 23/3 04        FF   7249 

 3.beh 25/3 04        FF   7458 

 Lovf som vedt        Till.C 409 

 Lov nr 224 af 31. marts 2004. 

 Ordførere: (1. beh) Eva Kjer Hansen (V), Jette Bergenholz Bautrup (S), Pia 

 Kristensen (DF), Charlotte Dyremose (KF), Villy Søvndal (SF), Margrethe 

 Vestager (RV), Line Barfod (EL) og Tove Videbæk (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 89 stemmer (V, S, DF og KF) mod 13 (SF, RV, EL og 

 KD).