Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 78 A 

 Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger 

 m.fl. love. (Betaling for adgang til elektroniske 

 kommunikationstjenester). 

 Af socialministeren (Henriette Kjær). 

 3.beh 19/12 03        FF   3780 

 Lovf som vedt        Till.C 270 

 Lov nr 1219 af 27. december 2003. 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 59 stemmer (V, DF, KF og RV) mod 39 (S, SF og 

 EL); 2 (KD) stemte hverken for eller imod.