Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 147 

 Forslag til folketingsbeslutning om støttepersoner til gravide 

 stofmisbrugere med henblik på at sikre adækvat social og behandlingsmæssig 

 indsats for den gravide samt bedst mulige betingelser for fosteret. 

 Af Villy Søvndal (SF), Anne Baastrup (SF) og Aage Frandsen (SF). 

 Vedrørende Socialministeriet. 

 Fremsat skr 12/3 04     Till.A 6544 

 Forsl som fremsat      Till.A 6542 

 1.beh 29/4 04        FF   9445 

 Betænkning 6/5 04      Till.B 1667 

 2.(sidste) beh 2/6 04    FF   11469 

 Ordførere: (1.beh) Jan Kristiansen (V), Jegge Bergenholz Bautrup (S), Pia 

 Kristensen (DF), Charlotte Dyremose (KF), Villy Søvndal (SF), Margrethe 

 Vestager (RV), Line Barfod (EL) og Tove Videbæk (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Afstemning: 

 Beslutningsforslaget forkastet, idet 10 (SF, RV og EL) stemte for, 54 (V, 

 DF og KF) imod; 32 (S og KD) stemte hverken for eller imod.