Sagsforløb 2004/1 BF 29
Den fulde tekst
B 29
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af den statslige refusion af kommunale udgifter til førtidspension.
Af Villy Søvndal (SF), Anne Baastrup (SF), Aage Frandsen (udpeget af SF) (SF).
Vedrørende: Socialministeriet.
Fremsat skr 22/10 04 Tillæg A 1307
Forsl som fremsat 21/10 04 Tillæg A 1305
1.beh 16/11 04 FF 1258
Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), Jørn Pedersen (S), Pia Kristensen (DF), Charlotte Dyremose (KF), Villy Søvndal (SF), Ida Jørgensen (RV), Tove Videbæk (KD), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) .
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU).
Beslutningsforslaget var en uændret genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 33 fra folketingsåret 2001-02 (2. samling). Dette var en uændret genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 27 fra folketingsåret 2001-02 (1. samling).
Beslutningsforslaget pålagde regeringen at øge statens refusion af kommunernes udgifter til førtidspension fra 35 til 50 pct.
Formålet med beslutningsforslaget var at fjerne kommunernes økonomiske incitamenter til at begrænse antallet af tilkendelser af førtidspension.