Den fulde tekst
L 70
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og lov om påligningen af indkomstskat til staten. (Den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering).
Af socialministeren (Eva Kjer Hansen (V)).
Fremsat skr 16/11 05 Tillæg A 2106
Lovf som fremsat 16/11 05 Tillæg A 2066
1.beh 25/11 05 FF 1485
Betænkning 8/12 05 Tillæg B 337
2.beh 13/12 05 FF 2104
Tillægsbet 14/12 05 Tillæg B 400
3.beh 16/12 05 FF 2407
Lovf som vedt 16/12 05 Tillæg C 247
Lov nr 1421 af 21. december 2005
Ordførere: (1.beh) Inge-Lene Ebdrup (V), Carsten Hansen (S), Anita Knakkergaard (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Morten Østergaard (RV), Morten Homann (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) socialministeren (Eva Kjer Hansen).
Efter 1.beh henvist til Boligudvalget(BOU).
Efter 2.beh henvist til Boligudvalget(BOU).
Loven udmønter boligaftalen af 4. november 2005 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den fremtidige anvendelse af den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering. Med loven sker der en forhøjelse af rammen til renovering af almene boliger med 625 mio. kr. i 2006, og der afsættes 600 mio. kr. i 2006 til en social og forebyggende indsats i de problemramte områder, hvoraf indtil 200 mio. kr. kan anvendes til målrettede huslejenedsættelser. Det indgår desuden i loven, at Landsbyggefondens refusion af en del af den statslige ydelsesstøtte til nybyggeriet fortsætter i 2005 og 2006.
Endelig indeholder loven en række ændringer, der skal skabe en mere varieret beboersammensætning, herunder salg af almene boliger i problemramte afdelinger, fremme af fraflytning og udlejning til erhverv, samt ændringer, der skal skabe større åbenhed i udsatte boligområder.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 73 stemmer (V, DF, KF og RV) mod 40 (S, SF og EL).