Den fulde tekst
L 68
Forslag til lov om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om påligningen af indkomstskat til staten. (Indførelse af ekstra tillægsydelse, ophævelse af regler om nedsat invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb og invaliditetsydelse for gifte og fritagelse for ekstra tillægsydelse i den skattepligtige indkomst).
Af socialministeren (Eva Kjer Hansen (V)).
Fremsat skr 16/11 05 Tillæg A 2058
Lovf som fremsat 16/11 05 Tillæg A 2047
1.beh 25/11 05 FF 1434
Betænkning 8/12 05 Tillæg B 330
2.beh 13/12 05 FF 2104
3.beh 16/12 05 FF 2394
Lovf som vedt 16/12 05 Tillæg C 244
Lov nr 1419 af 21. december 2005
Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), Mette Frederiksen (S), Pia Kristensen (DF), Tom Behnke (KF), Martin Lidegaard (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF), Majbrit Berlau (EL).
Ministre: (1.beh) socialministeren (Eva Kjer Hansen).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at modtagere af almindelig og forhøjet almindelig førtidspension får en tillægsydelse, der samlet set løfter disse to grupper op på niveauet for mellemste førtidspension. Tillægsydelsen er skattefri, og den medregnes ikke i forbindelse med tildeling af boligydelse, helbredstillæg og varmeydelse m.v. Samtidig er den uafhængig af eventuel supplerende indkomst. Loven betyder, at modtagere af almindelig førtidspension og forhøjet almindelig førtidspension, i alt ca. 42.000 personer, vil få udbetalt henholdsvis 26.224 kr. og 13.464 kr. ekstra i 2006.
Loven er en del af udmøntningen af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2006, hvor et af hovedelementerne er forbedringer for førtidspensionister. Loven træder efter planen i kraft den 1. januar 2006.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 102 stemmer (V, S, DF, KF, SF og EL); 10 (RV) stemte hverken for eller imod.