Den fulde tekst
L 5
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love. (Tekniske rettelser på det sociale område og boligområdet som følge af kommunalreformen m.v.).
Af socialministeren (Eva Kjer Hansen (V)).
Fremsat skr 4/10 06 Tillæg A 128
Lovf som fremsat 4/10 06 Tillæg A 99
1.beh 27/10 06 FF 751
Betænkning 23/11 06 Tillæg B 57
2.beh 8/12 06 FF 2178
3.beh 14/12 06 FF 2453
Lovf som vedt 14/12 06 Tillæg C 28
Lov nr 1584 af 20. december 2006
Ordførere: (1.beh) Irene Simonsen (V), Mette Gjerskov (S), Pia Kristensen (DF), Tom Behnke (KF), Morten Østergaard (RV), Lotte Thiim Bertelsen (SF).
Ministre: (1.beh) socialministeren (Eva Kjer Hansen).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder en række tekniske ændringer som følge af kommunalreformen. Der er dels tale om at flytte de lovændringer, som er vedtaget i forbindelse med den gældende lov om social service til den nye servicelov, og som træder i kraft 1. januar 2007, dels tale om konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen i en række andre love på socialområdet og på boligområdet.
Loven træder efter planen i kraft den 1. januar 2007.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 108 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF); 2 (EL) stemte hverken for eller imod.