Den fulde tekst
L 78
Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. (Forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og undtagelse heraf i beregningsgrundlaget for boligstøtte).
Af socialministeren (Eva Kjer Hansen (V)).
Fremsat skr 15/11 06 Tillæg A 2764
Lovf som fremsat 15/11 06 Tillæg A 2758
1.beh 24/11 06 FF 1568
Betænkning 7/12 06 Tillæg B 283
2.beh 12/12 06 FF 2275
3.beh 15/12 06 FF 2550
Lovf som vedt 15/12 06 Tillæg C 350
Lov nr 1588 af 20. december 2006
Ordførere: (1.beh) Anne-Mette Winther Christiansen (V), Dorrit Knudsen (S), Pia Kristensen (DF), Tom Behnke (KF), Martin Lidegaard (RV), Lotte Thiim Bertelsen (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) socialministeren (Eva Kjer Hansen).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) forhøjes med 1.300 kr. til 7.600 kr. i 2007. Loven indebærer desuden en ændring af boligstøtteloven, så den supplerende pensionsydelse ikke længere indgår i grundlaget for indkomstregulering af boligstøtten.
Lovforslaget var en del af finanslovaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti.
Loven trådte i kraft den 1. januar 2007.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 101 stemmer (V, S, DF, KF, SF og EL) mod 9 (RV).